Lomma

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

 I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen.  

Kontaktuppgifter:

Valkansliet, Lomma kommun

val@lomma.se